user_mobilelogo

De stichting organiseert kleinere en grotere activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van de stichting: het initiëren, stimuleren, coördineren en ondersteunen van het behoud- en onderhoud van het Meijelse dialect en meer in het algemeen het cultuurbehoud en onderhoud in de ruimste zin van het woord

 

De Méélse Revue was de eerste grote activiteit onder de vlag van de stichting en behelste een productie voor en door Meijelse mensen die in een uitverkochte zaal op 11,12,13 november 2016 op de planken te zien was. Zoals de naam van de revue "allè, pròt mèr Mééls" al doet vermoeden is met deze zeer geslaagde openingsactiviteit tevens aandacht gevraagd voor het gebruik van het Meijelse dialect.

Al langere tijd bestond de gedachte om het Mééls Woordeboe;k opnieuw uit te brengen. De Revue heeft deze gedachte een verdere impuls gegeven en inmiddels zijn de betrokken partijen het erover eens: in het najaar van 2019 wordt het Nééj Mééls Woordeboe:k uitgebracht. De betrokken partijen zijn naast de Stichting Pròt mèr Mééls ook de Stichting Heemkundevereniging Medelo en de redactie van het woordeboe:k. Onderdeel van het Nééj Mééls Woordeboe:k is de realisatie van een online Mééls Woordeboe:k. In de periode ná 2019 zal de stichting betrokken zijn in het onderhoud en verbetering van dit online Woordeboe:k.

Daarnaast zijn in 2018/2019 kleinere activiteiten uitgevoerd of opgestart onder de vlag van de Stichting en/of in samenwerking met de stichting:

- het verzorgen van lessen in het Méélse geschrift aan een groep vrijwilligers uit verenigingen die geconfronteerd worden met schrijven in het dialect

- het integreren van Méélse les in naschoolse activiteiten van de basisschool