user_mobilelogo

Verslag presentatie van ’t Nééj Mééls Woordeboe:k in d’n Binger 3 november 2019.


Heemkunde Medelo Voorzitter Theu Pouls opent de presentatie:


Mag ik u namens Heemkundevereniging Medelo hartelijk welkom heten op deze boekpresentatie van het “`t Nééj Mééls Woordeboe:k”
Ik wil speciaal welkom heten Pieter Verstappen,Jan Daems, Herman Crompvoets, Piet Oomen en Pieter Verstappen, en zeker ook de leden hier aanwezig van Heemkundevereniging Medelo.


Het was in het voorjaar 2017 dat de Stichting ‘Pròt mér Mééls’ met ons contact opnam om eens te bekijken of het mogelijk was om gezamenlijk een “Nééj Mééls Woordeboe:k” uit te geven. Bij Medelo hoefden we er toen niet lang over na te denken. Immers het eerste Meijelse Woordenboek, samengesteld door Herman Cromvoets dat verscheen in november 1991 met een totaal oplage van 1750 stuks was al geruime tijd uitverkocht, terwijl we nog regelmatig de vraag kregen of het boek nog te koop was?


Vrij snel hierna kwam op initiatief van Heemkundevereniging Medelo en de Stichting “Pròt mér Mééls” een verkennend gesprek tot stand.
Dit eerste gesprek leverde als resultaat op dat iedereen positief stond ten opzichte van het plan om een geheel nieuw woordenboek samen gaan te stellen. Immers het was qua tijd eigenlijk al 5 voor twaalf, want de generatie die alleen maar Meijels praat is bijna uitgestorven.


Hoe dit boek concreet gestalte zou kunnen krijgen en welk aandeel iedere partij daarin zou gaan hebben werd tijdens enkele vervolgbesprekingen duidelijk.


Er werd een werkgroep gevormd die de uitgaven van het nieuwe Meijelse woordenboek mogelijk moesten gaan maken.
Deze werkgroep bestond uit Peter Daniels en Jeroen Schriks namens de stichting Pròt mèr Mééls en Wim Basten en Jo Simons namens heemkundevereniging Medelo.
Voor de inhoudelijke kant van het boek is toen een redactieteam gevormd die bestond uit Jan Daems, Herman Crompvoets en Piet Oomen.


Zij zijn ruim bijna twee jaar bezig geweest om het boek samen te stellen en eens te worden hoe de diverse woorden in het Mééls geschreven moesten worden.
Pieter Verstappen werd vervolgens bereid gevonden om het boek compleet te maken door het te voorzien van unieke tekeningen en illustraties `s.

Stichting Pròt mèr Mééls voorzitter Peter Daniëls deed kort een uitleg hoe het boek tot stand kwam binnen de stichting.


Vanuit de Méélse revue zijn we op zoek gegaan naar personen die ook nu weer ondersteuning konden bieden vanuit hun eigen vakgebieden.
Tekstueel ligt deze professie bij Anoesjka Koopmans en voor de lay out van flyers en posters bij Loes Manders.
Het gedeelte van de social media was in handen van Silvie Geuns met ondersteuning van HenkJan Louman,ook het organiseren van het verspreiden van flyers en posters was in handen van HenkJan.


Het Meijelse bedrijf Loeihard eigendom van Jac Engels verzorgde het digitaliseren van het boek zodat het drukklaar aangeleverd kon worden bij Giel Nijssen.


Door de voorzitter van de stichting werden ook alle sponsoren van harte bedankt voor hun bijdrage.
Na deze korte uitleg werd Wim Daniëls welkom geheten die de uiteindelijk presentatie van ’t Nééj Mééls Woordeboe:k voor zijn rekening nam door de voltallige redactie samen met Pieter Verstappen te interviewen en uiteindelijk het eerste exemplaar aan Jan Daems te overhandigen.


Alle 300 mensen die het boek op voorinschrijving hadden gekocht konden vanaf nu het boek ophalen en laten signeren door de makers van het boek.


We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde presentatie van ’t Nééj Mééls Woordeboe:k, dat door Pieter Verstappen voorzien was van meer dan tachtig pentekeningen.