user_mobilelogo

 

Eerste uitgave van het Mééls Woordeboe:kIn november 1991 verscheen de eerste uitgave van het Mééls Woordeboe:k. Voor het door Herman Crompvoets samengestelde boek bleek heel veel belangstelling te zijn. De eerste 1250 exemplaren waren vrij snel verkocht en daarom kwam al spoedig een tweede druk van het boek uit in een oplage van 500 exemplaren. Ook dit boek is al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. Bij de schrijver van het boek en bij de uitgever, heemkundevereniging Medelo, kwam regelmatig de vraag terecht wanneer het woordenboek weer verkrijgbaar zou zijn. Uiteraard werd over die vraag voortdurend nagedacht en ook werd discussie gevoerd over de vraag of een ongewijzigde heruitgave zinvol zou zijn.

In het najaar van 2016 kreeg deze discussie een nieuwe impuls toen de Stichting ‘Pròt mèr Mééls’ een zeer succesvolle revue opvoerde. Ook de Stichting pleitte toen voor de heruitgave van, of voor een nieuw Mééls Woordeboe:k. Deze stichting staat namelijk voor het behoud van de Meijelse taal in woord en geschrift.

 

Planning

Afgelopen voorjaar kwam op initiatief van Heemkundevereniging Medelo en de Stichting ‘Pròt mèr Mééls’ een verkennend gesprek tot stand. Behalve vertegenwoordigers van beide besturen waren daarbij ook Herman Crompvoets en Jan Daems (met woordenboekinteresse) aanwezig. Dit eerste gesprek leverde als resultaat op dat iedereen positief stond ten opzichte van het plan om een nieuw woordenboek te gaan samenstellen. Hoe dit concreet gestalte zou kunnen krijgen en welk aandeel iedere partij daarin zou gaan hebben werd tijdens enkele vervolgbesprekingen duidelijk.

Inmiddels is het zover dat de planning voor de totstandkoming van een nieuw Mééls Woordeboe:k klaar is. Het is de bedoeling dat dit woordenboek in het najaar van 2019 gepresenteerd gaat worden. Het boek wordt als uitgave een gezamenlijk project van Heemkundevereniging Medelo en de Stichting ‘Pròt mèr Mééls’. Voor de inhoudelijke kant van het boek is een redactie gevormd die bestaat uit Herman Crompvoets, Piet Oomen en Jan Daems. Wat de inhoud van het boek betreft is als uitgangspunt geformuleerd dat alle woorden die in de eerste uitgave van het Mééls Woordeboe:k opgenomen zijn ook in de nieuwe uitgave zullen worden opgenomen.

Maar het nieuwe woordenboek zal behoorlijk uitgebreid gaan worden. In het verleden zijn vaak opmerkingen gemaakt over woorden die niet in het woordenboek staan en die er volgens Meijelse mensen toch zeker in hadden gemoeten. Daarvoor komt nu een nieuwe kans. Ook de opzet van het woordenboek zal gaan veranderen. Het Mééls Woordeboe:k uit 1991 heeft een thematische opzet. Dat houdt in dat woorden gerubriceerd zijn op onderwerp, zoals ‘eten en drinken’, ‘taal en spraak’ en ‘woorden uit de landbouw’. Het opzoeken van woorden is daardoor wel eens lastig, want niet altijd is duidelijk in welke categorie een woord geplaatst is. Dan was opzoeken via een Nederlands register achterin het woordenboek een mogelijke oplossing, maar het kostte wel extra inspanning.

In het nieuwe woordenboek wordt dit probleem opgelost door de woorden in het woordenboek alfabetisch te rangschikken. Dat alfabetiseren gebeurt op basis van de Meijelse woorden. Het Meijelse woord wordt dus als eerste geplaatst en daarachter volgt de verklaring in het Nederlands. Terugzoeken van een Meijels woord vanuit het Nederlands wordt ook mogelijk door een register Nederlands-Meijels dat achterin het woordenboek zal worden opgenomen. Verder komen in het woordenboek toelichtende artikelen over de geschiedenis van Meijel en de invloed daarvan op het Meijels dialect, over kenmerken van het Meijels dialect en over de spelling van het Meijels. Die spelling zal overigens gelijk zijn aan de spelling waarvoor gekozen is in de uitgave van 1991.

 

Oproep

Zoals hierboven al is aangehaald biedt de totstandkoming van een nieuw woordenboek een nieuwe kans voor het opnemen van woorden die in het Mééls Woordeboe:k van 1991 gemist worden. Heemkundevereniging Medelo en de Stichting ‘Pròt mèr Mééls’ doen een beroep op belangstellenden om een bijdrage aan het woordenboek te leveren door het insturen van woorden die iemand graag opgenomen wil zien worden.

Daartoe worden door ‘Pròt mèr Mééls’ via Facebook korte artikelen gepubliceerd waarin een aantal Meijelse woorden gegeven wordt. Dat zijn woorden die al in het woordenboek uit 1991 staat. Doordat belangstellenden daarop reageren en nieuwe woorden insturen gaat de redactie mogelijk over nog meer Meijelse woorden beschikken die een plaats in het woordenboek kunnen krijgen. Op deze manier kan iedereen die dat wil een actieve bijdrage leveren aan het verder vastleggen van het Mééls dialect.

 

Hoe het begon

In juni 2017 wordt het idee geboren om samen met Heemkundevereniging Medelo een Nééj Mééls Woordeboe:k te gaan maken met Jan Daems, Herman Crompvoets en Piet Oomen als redactie.