user_mobilelogo

Als snel na het oprichten van onze stichting bereikte ons de vraag al: 

Kunnen jullie les geven in en over de Méélse taal?

Als stichting zijn wij er altijd op gefocust geweest om op de basisschool Den Doelhof lessen in de Méélse taal te kunnen verzorgen.
Wij hebben advies gevraagd aan oud leraren van deze school: Frans Strijbos, Koen Verstappen en Jan Daems. Zij zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen van gepaste lesstof.

Eind 2018 zijn er proeflessen verzorgd aan enkele leden van De Kieveoeët.
Die deze lessen als zeer positief hebben ervaren.

In het voorjaar van 2019 was de naschoolse opvang aan de beurt om Méélse les te krijgen en hadden Frans Strijbos en Koen Verstappen hier een op maat gemaakt lesprogramma samengesteld welke zij op enkele namiddagen hebben gegeven bij SamSam.

In oktober 2019 was het dan zover. Er werden 4 lessen geven op de basisschool Den Doelhof in Meijel aan de groepen 6, 7 en 8. Afsluitend met een examen dag waar de leerlingen middels een digitale Kahoot presentatie hun kennis in de Méélse taal konden beproeven.

Alle deelnemers zijn dan ook glansrijk geslaagd.

Schooldirecteur Paul Engels vond het zo geslaagd dat er besloten is deze lessen jaarlijks te blijven geven aan groep 7 en hiermee standaard in het lesprogramma wordt opgenomen.

 

 

Met dank aan Meijel 24 voor de foto's.

 

Mééls Les 

 

Diploma uitreiking