user_mobilelogo

Irm van Joppe Piet

 

 

Irm van Jóppe Piet sjrieft…

Wà waar ’t toch sjitterend zòtterdig 12 en zóndig 13 nóvember.

Zóndig nao de uurste veurstélling heerlek wà te ééte mèr dan zak ik héllemòl in. Dus zuuk ik èfkes ’n plèkske aachter ’n paar denne um de bieën umhòg te légge…pfff. Tuurlek werd t’r ’n footoo geknipt, ik wét allieën nie wòr die geblivve is??? En dan ‘ne leeste kieër de planke óp, às Nel. Ók de andere knalle, ècht, wà ’n suuper speulers. Iedere veurstélling Stònde Ovasie.

En dan de aafter paartie. Tjónge wà ginge ze utj urre bòl. Èfkes tot 24 uure héb ik d’rvan kanne geniete en toe nò husj, ik waar kepót!! Afsjmienke en ’t neest in en rónke mèr. Mòndig, nee ik gao nie loeëpe ik bén gesloopt, gao wal mi de loeëpers koffie drinke. Dan kóm ik tusj en dan kóm ik nòg nòwweleks utj ’t kléénjste kémmerke, brr wà vuul ik me èllèndig.

Nao 2 daag is dè övver, mèr ik kan nie ècht trug geniete van wà t’r waar. Wà is ’t inéns alwér witj wég, tjà dan hoef ik ók nie mèr nò de rippetiesie. Af en toe sprééke mènse òw nòg èn, umdè ze zò genóte hébbe. En ók vraoge mènse wòrum d’r nie nòg ’n veurstélling kumt. Mèèèr às ge ziet wà t’r vur ’n veurstélling àllemòl moet gebeure en van tevurre moet wéére ópgebaowd, dan is dè nie meugelek.

’t Waar sjòn, prachtig, geweldig, mieters, machtig. Ik zég hòjje as Nel van Wiel van Hermushent. Mèr ók às…. Irm van Jóppe Piet. ’t Waar ‘ne suuper sjònne tidj en ’n prachtige utjdaging. Bedankt Mééls publiek. En bedankt dè ik di moocht doe, ’t sjrieve en ’t speule van min ròl.

Liefs en ‘ne knoevel…. Irm van Jóppe Piet.