user_mobilelogo

Irm van Joppe Piet

 

 

Irm van Jóppe Piet sjrieft…

Intusse alwér 14 daag geléjje dè de premjéére begoos...

11-12-13 nóvember

Dè ik toch langsaam spanning begoos te kriege. Nee ik waar nie zinnewèèchtig mèr haa wal kriebels. ’t Is ók gèk, af en toe gé alles vanzèllef, zòàs ’t wiekènd van de revue. Dan moet ik smiddes nò de kapper vur ’t kapsel utj de jòrre 50. Tjónge tjónge wà stóng ik d’r goe gehusseld óp, óp minne kóp. En dan…óp nò d’n Binger…

’t Sjmienk tiem stóng al klaor en dan moet ik min miekrófoontje óp. Annemie Louman hi alles ónder kóntròle en van ur kumt reust utj. Van alles lekkers sté klaor um af èn toe iets in de mónd te stééke. Ók wéére we nog gereustgestééld en bemoedigend toegespraoke dur Marij. En dan bónke bónke bónke gao ik óp min plèkske zitte en me héllemòl inlééve in min ròl.

Dan leecht utj, leecht èn, de kids kómme óp en ik stap vur ’t uurst van min lééve de teejaterplanke óp, in de ròl van Nel van Wiel van Hermushent. Ècht..ze beginne drèk al te lache...’t gééft 'ne boest en ik ving zèèlef, dè we mi sééne 2 knalle. Aachteraf woor ik gefeeliesieteerd. Ge hét 'ne ópe brief…hèèèè???? ‘ne Ópe brief is às ge mènse èn ’t lache kriegt en ze vur òw allieën klappe. Leuk dè géft de burger moed. Haha!!

Dan is ’t afgeloeëpe en kriege we ’n stònde oovasie. Ik vuul me ’n èchte ster. Mènse kómme nò me hin en vinge jammer dè min ròl zò kléénj waar, mèr ik geniet. Iederieën is dól èntoeziejast, zò sjòn. Raymond, Ellen, Naomi en Marc, zin gröts óp méj. Ók min vriendinne en kòlleegas van de zèùregboerderééj kómme me feeliesieteere. Wà bén ik 'ne gelukkige mèns. Jammer dè óns Gert ’t net nie hi maage meemaake.