user_mobilelogo

Irm van Joppe Piet

 

 

Irm van Jóppe Piet sjrieft…

Zónder iemes te kórt te doe…

’n Paar joong méjde die echt iedere dinzig óppe rippetiesie zin. Ik kén ze vanaf ’t begin, Anne Schriks en Sam Brummans. Sjòn hoe ze zich inzitte en echt wal seriejeus zin en toch ók lekker giechele en ók wal bezig zin mi ur mobieltje.

Ge ziet ze grèùje tusse àllemòl die vólwassene, mèr ze doen ’t wal. Jao dames ik ving ’t geweldig! En dan zit ik di te sjrieve mi de tilleviezie èn.....en wie héb ik in bild? Anne Schriks, die dòr mi ’n meziekgezèlsjap spult óp ieën of ander fèstéjn. Kiek dè is ók jeugd. Jao jao rèspèkt dames.