user_mobilelogo

Kaarten verkrijgbaar in D'n Binger in Meijel

De Méélse Revue

Maanden keken velen uit naar De Méélse Revue. Eindelijk was het zover… het weekend van de elfde van de elfde. Het was fantastisch. Een mooie start van het 6 x 11 jubileumseizoen van C.V. De Kieveloeët.

We willen het publiek bedanken. Voor de vier uitverkochte voorstellingen op 11, 12 en 13 november 2016 én voor het applaus waarmee de inzet van velen bekroond werd. En tot slot… een groot dankjewel aan alle mensen, die op welke wijze dan ook, een bijdrage hebben geleverd.

 

Bekijk de foto's van De Méélse Revue

 

De Méélse Revue was het eerste initiatief van de nieuwe stichting ‘Pròt mèr Mééls’. Die stichting heeft als doel het in stand houden van het unieke Méélse dialect. In zowel woord als geschrift. De stichting gaat meer activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld valt te denken aan een bijdrage aan een nieuw Meijels woordenboek aangevuld met nieuwe Meijelse woorden, het realiseren van lessen in Meijelse taal of een Meijels dictee.

 

Dat zullen de meeste mensen constateren als we de datum van 11-11 weer naderen.

Dit jaar om twee reden enerzijds de start van het vastelaovesseizoen, anderzijds tevens de start van drie dagen Méélse revue. Met veel plezier denken we terug aan de revue ter ere van het jubileum van c.v. De Kieveloeët, 6x11 jaar bestaan.

Bij vele gelegenheden, waar mensen die meegewerkt hebben elkaar treffen, komt dit hoogtepunt weer ter bespreking, nu door herinneringen op te halen en mooie voorvallen te bespreken. Het familie gevoel bij iedereen die meegewerkt heeft leeft nog steeds. Onze gemeenschap is verrijkt door dit initiatief en niet alleen de gemeenschap maar vele mensen met haar eigen individu. Het citaat: “door de revue ben ik vele vrijer geworden in spreken in het openbaar” is hier een mooi voorbeeld van.

Mensen die zichzelf overtroffen hebben met kwaliteiten die eerder onbenut waren gebleven. De stichting Pròt Mèr Mééls is blij met de destijds gekozen ingeslagen weg, een revue op de planken brengen die voor iedereen toegankelijk moet zijn met of zonder ervaring in het acteren.

Ook achter de schermen was de inzet en kennis van hoge kwaliteit, zonder die mensen achter de schermen was dit alles onmogelijk geweest. Daarom nogmaals dank aan eenieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd!

Inmiddels zijn we ons tweede project opgestart, in samenwerking met heemkunde vereniging Medelo het uitbrengen van het tweede Méélse woordenboek. Op deze manier kunnen we op een andere manier laten zien hoe we met de Méélse taal in woord en geschrift bezig blijven. We proberen nog diverse projecten te realiseren die het behoud van ons unieke dialect in stand houden.

 

Allè Pròt Mér Mééls.

Peter Daniëls

Voorzitter