user_mobilelogo

't Nééj Mééls Woordeboe:k

Op 3 november presenteren wij het nieuwe woordenboek!

 

Lees meer...

Poster Wim DaniëlsDat was een veel gehoorde reactie op het optreden van Wim Daniëls nadat hij 't Nééj Mééls Woordeboe:k gepresenteerd had op 03 november jl. En het gaat weer gebeuren, Meijel kan weer opnieuw gaan smullen van deze woord-kunstenaar en cabaretier en wel op zondagmiddag 12 april a.s. om 14.30 uur in D'n Binger. Hij brengt dan “De wondere wereld van de taal” op de bühne.

De voorverkoop is van start gegaan bij:
Zalencentrum D'n Binger
VVV Peelpunt Meijel

De kaarten kosten slechts €12,50 per stuk inclusief een consumptie.
Zorg dat je er op tijd bij bent en teleurstellingen voorkomt.

't Nééj Mééls Woordeboe:kHet Nééj Mééls Woordeboe:k is klaar. Het bevat ruim 4900 woorden die in de negentiende en twintigste eeuw in het Meijels dialect zeker gebruikt zijn. Daarvan worden er in de omgangstaal ook nu nog steeds veel gehoord. Maar de modernisering van het dagelijks leven, de toename van communicatiemiddelen en een verhoogde mobiliteit hebben geleid tot verminderd dialectgebruik en het verdwijnen van woorden, die in het dagelijkse leven van eerdere generaties volop gebruikt werden.

Er is voor gekozen om naast de woorden uit het Mééls Woordeboe:k uit 1991 een heleboel van die weinig of niet meer gebruikte woorden in het nieuwe woordenboek op te nemen. Ze behoren namelijk tot het cultureel erfgoed dat onder andere in het dialect zijn weerslag heeft gekregen en dat daarin bewaard is gebleven. In dit woordenboek is er dan ook naar gestreefd om het resultaat van de plaatselijke woordgeschiedenis vast te leggen. Ook voor het woordgebruik van nu is daarin volop aandacht. Immers, het heden is er door het verleden.

De woorden in de taal zoals wij die nu spreken zijn voortgekomen uit een ontwikkelingsproces van eeuwen. Met een unieke uitkomst: het Meijels dialect. Dat is heel erg bepaald door de geïsoleerde ligging van Meijel in het Peelgebied. Voor de geschiedenis van het dorp is daarom in het woordenboek ruim aandacht. Datzelfde geldt voor het vastleggen van de vele klanken door middel van de spelling. De regels die daarvoor zijn afgesproken, worden met een aantal voorbeeldwoorden verduidelijkt. Heel bijzonder is de Meijelse mouillering met woorden als husj (huis), titj (tijd) en géétj (geit). Een uitgebreide toelichting op dit verschijnsel en op het ontstaan ervan is in het boek opgenomen.

Ook staan er artikelen in over ‘Opvallende woordgroepen’, ‘Télle in ’t Mééls’ en ‘Meijelse verwarwoorden’. Bovendien wordt er verslag gedaan van onderzoeken naar het dialectgebruik van de schoolkinderen in Meijel. Maar het hart van het boek is de woordenlijst Meijels-Nederlands met bijna 5000 Meijelse woorden en hun verklaringen. Een groot aantal van die woorden is verduidelijkt met voorbeeldzinnen. Om het gebruiksgemak van het woordenboek te vergroten is achterin een woordenlijst Nederlands-Meijels opgenomen.

Het boek is geïllustreerd door Wildlife Artist Pieter Verstappen. Hij heeft meer dan tachtig tekeningen voor het boek gemaakt. Jan Daems, Herman Crompvoets en Piet Oomen verzorgden de tekst van het boek. Het Nééj Mééls Woordeboe:k is in Meijel te koop bij Boekhandel Coolen-Pluijm, Heemkundevereniging Medelo en VVV Peelpunt. Het kost € 19,95.

Zondag 3 november vindt de presentatie van ‘t Nééj Mééls Woordeboe:k plaats in d’n Binger. Niemand minder dan Wim Daniëls gaat het boek presenteren.

Iedereen is welkom. Zorg wel dat je op tijd bent. Want om 11.00 uur stipt gaan de deuren dicht en begint de voorstelling. De entree is gratis.

Heb jij ‘t Nééj Mééls Woordeboe:k besteld?

Kom 3 november naar de voorstelling van Wim Daniëls. Aansluitend reiken we de boeken uit. Breng je betaalbewijs mee.

Ben jij zondag verhinderd?

Haal dan vóór 20 november jouw exemplaar op bij VVV Peelpunt.

Wil je het boek kopen?

Kom 3 november naar de voorstelling van Wim Daniëls. Aansluitend is het boek te koop voor € 19,95.  Vanaf 4 november is het boek verkrijgbaar bij Heemkundevereniging Medelo, VVV Peelpunt en bij Boekhandel Coolen-Pluijm. Zo lang de voorraad strekt.

Poster Nééj Mééls Woordeboe:k